ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/29422-کاهش-تولید-جهانی-فلز-سرخ-تولید-مس-تصفیه-شده-به-25میلیون-تن-رسید.html

کاهش تولید جهانی فلز سرخ/ تولید مس تصفیه شده به 25میلیون تن رسید