ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imino.ir/news/27759-دلیل-اهمیت-پیش.html

دلیل اهمیت پیش‌بینی مالی قبل از شروع استارتاپ چیست؟