ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://kurdistan.basijasnaf.ir/story/2447/آموزش-300-هزار-کسبه-و-بازاریان-در-کلاس‌های-آموزش-فقه-بازار-تشکیل-ستاد-حمایت-از-صادرات