ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://kurdistan.basijasnaf.ir/story/72027/باید-دست-دلالان-از-بازار-قطع-شود-تدوین-طرح-«کاسبان-امین»