ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://kurdistan.basijasnaf.ir/story/72118/وظیفه-بسیج-ارایه-خدمات-بی-منت-در-مناطق-محروم-است