ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/آبگیری-سد-شهریکور-در-سیستان-و-بلوچستان-تا-پایان-سال-جاری

11