ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/آغاز-بهرهبرداری-آزمایشی-از-پروژه-احداث-پست-63-کیلوولت-امیرکبیر-سمنان