ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/آغاز-نقشهبرداري-از-رودخانه-هيرمند-مرزي-برای-تحویل-حقابه-ایران