ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/اتصال-مجرای-شیرابه-محل-دفن-زباله-شهر-سنندج-به-تصفیهخانه-فاضلاب