ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/اتمام-پروژه-تبدیل-شبکه-سیم-مسی-به-کابل-خودنگهدار-در-کردستان-تا-پایان-سال-۱۴۰۱