ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/اختراع-سامانه-پیش-نشانگر-زلزله-رونمایی-شد