ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/اسامی-اعضای-داوران-ب-مرحله-اول-جشنوارهی-تئاتر-تجربی-مختص-اعلام-شد