ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/اطلاعیه-شرکت-توزیع-نیروی-برق-تهران-بزرگ-در-خصوص-کاهش-مصرف-برق