ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/اقدامات-مهندسی-برای-دفع-آبهای-سطحی-شهر-بندرامام-خمینی