ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/امضای-تفاهمنامه-همکاری-بین-شرکت-آب-منطقهای-و-اداره-ثبت-اسناد-خراسان-جنوبی