ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/بخش-ارائه-اطلاعات-پیشبینی-هیدرولوژیکی-به-سامانه-پایش-وپیشبینی-سیلاب-اضافه-شد