ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/برخی-از-افتتاحهای-انجام-شده-سال-جاری-در-تاریخ-کشور-بینظیر-است