ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/برداشت-10-درصدی-از-مخازن-سدها-با-وجود-کاهش-30-تا-40-درصدی-بارشها