ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/برنامه-وزارت-نیرو-برای-تکمیل-طرحهای-آبی-لرستان-از-طریق-مصوبات-سفر-استانی