ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/بهرهبرداري-از-8-هزار-و-142-پروژه-توزيع-برق-فردا-آغاز-ميشود