ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/بهرهمندی-100-درصدی-روستاهای-شهرستان-کنارک-سیستان-و-بلوچستان-از-نعمت-برق-پایدار