ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/بهسازی-زیرساختهای-شهرستان-با-اعتباری-شش-میلیارد-تومانی