ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/تخصیص-آب-سد-معشوره-لرستان-به-۱۸۵-میلیون-متر-مکعب-افزایش-یافت