ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/تفاهمنامه-تامین-مالی-زنجیرهای-بنگاههای-اقتصادی-امضا-شد