ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/تقدیراز-شجاعت-و-فداکاری-کارکنان-حراست-ارشد-منطقه-ویژه-اقتصادی-پتروشیمی