ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/خاموشیهای-برخی-مناطق-صفر-شده-است-آمادگی-وزارت-نیرو-برای-واگذاری-۴-نیروگاه