ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/خروجی-آب-کرخه-به-هیچ-عنوان-صفر-نمیشود-از-ذخیره-کشت-پاییزه-آب-رها-سازی-شد