ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/دبی-آب-شاخههای-تغدیهکننده-تالاب-هورالعظیم-افزایش-یافت