ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/رئیس-پژوهشگاه-نیرو-منصوب-شد-معرفی-عضو-هیئت-مدیره-شرکت-توانیر