ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/ساخت-قطعه-تخصصی-توربین-بهدست-متخصصان-داخلی-در-نیروگاه-بندرعباس