ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/سخنی-مشفقانه-به-سردار-محمد-کاندیدای-احتمالی-ریاست-جمهوری-۱۴۰۰