ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/سد-نرماب-مینودشت-آماده-آبگیری-اولیهتصویب-150-میلیارد-تومان-بودجه-در-سال-1400