ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/طرح-انتقال-آب-از-خلیج-فارس-به-صنایع-یزد-و-کرمان-بهزودی-به-بهره-برداری-میرسد-2