ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/قرارداد-سوآپ-گازی-ایران-را-به-قطب-انرژی-منطقه-تبدیل-میکند