ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/كانال-سیلاببر-سد-رامشیر-شهر-شادگان-را-از-خطر-سیل-نجات-داد