ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/مدیر-بخش-نمایشهای-خیابانی-و-دیگرگونههای-اجرایی-جشنواره-سیونهم-انتخاب-شد