ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/مشارکت-پردیس-تئاتر-تهران-در-ساخت-فیلم-با-دانشجویان-سینما-و-تئاتر