ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/معرفی-کتاب-مدیریت-بین-الملل-و-امور-بازاریابی