ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/ميزان-مصرف-برق-كشور-بيش-از-۶۵-هزار-مگاوات-است-صادرات-برق-در-حداقل-میزان-ممكن-قرار-دارد