ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/نتایج-داوری-مرحله-اول-نخستین-دوره-جشنواره-تئاتر-تجربی-مختص