ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/نیروگاه-بزرگ-۱۴۰۰-مگاواتی-سیریک-گام-بلندی-در-توسعه-روابط-اقتصادی-بین-تهران-و-مسکو-است