ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/وارد-مدار-شدن-9-واحد-بخار-نیروگاهی-تا-پايان-سال