ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/پرداخت-بیش-از-هزار-میلیارد-تومان-تسهیلات-ارزان-قیمت-به-عشایر