ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/پروژه-رینگ-شمالی-طرح-آبرسانی-به-شهر-اراک-از-سد-کمال-صالح-افتتاح-میشود