ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/کارکنان-روزکار-پتروشیمی-با-شرایط-۵۰-درصدآنکال-ادامه-می-دهند