ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/کلنگ-ساخت-مرکز-دیسپاچینگ-برق-منطقهای-جنوب-شرق-کشور-به-زمین-زده-شد