ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/یادداشت-تفاهم-مناطق-آزاد-ارس-ایران-و-مغری-ارمنستان-امضا-شد