ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/۳-قرارداد-ساخت-تجهیزات-جمعآوری-گازهای-مشعل-امضا-شد