ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/۵۵۴-میلیمتر-بارندگی-در-کشور-تا-نیمه-آذرماه