ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/۵۵-درصد-مخازن-سدهای-لرستان-پر-است